Brawo Filip!

2

Uczeń klasy ósmej naszej szkoły, Filip Maziarka został finalistą XV Olimpiady Matematycznej Juniorów. To ogólnopolskie zawody matematyczne,

o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół średnich. Ponadto jej uczestnicy zyskują solidne podstawy do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym.
Filipowi serdecznie gratulujemy sukcesu - to już nie pierwszy na jego koncie. Życzymy powodzenia w dalszej nauce w szkole średniej.
Gratulacje!