PowtórkoMat 8

pi 1453836 640

Przyłączamy się do programu PowtórkoMat 8 bezpłatnie udostępnionego dla nas przez wydawnictwo GWO.

Program umożliwia kompletne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. W pierwszej części programu można rozwiązać ponad 200 ćwiczeń powtórzeniowych (ułożonych według działów podstawy programowej), a w drugiej – 14 próbnych zestawów zadań przygotowanych na wzór egzaminu CKE. Wszystko w ciekawej multimedialnej oprawie pozwala oswoić się z typami i charakterem zadań egzaminacyjnych. To dodatkowa szansa na niestresującą powtórkę.

RK

1