II Tydzień Logopedyczny za nami

13log dwa

W marcu br. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy. Podczas „II Tygodnia Logopedycznego” zorganizowano serię spotkań, konsultacji, warsztatów i zajęć logopedycznych.

Wydarzenie zainicjowane zostało przez logopedów: p. A. Dychtoń, p. E. Grabowską van Elk, p. J. Dunecką, p. L. Świerk, p. W. Grzywę oraz p. M. Ligęzę.

 

W dniach od 6 do 11 marca uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez logopedów. Obejmowały one zabawy artykulacyjne, fonacyjne i dykcyjne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz zajęcia logorytmiczne. Ponadto w czasie warsztatów prowadzonych na świetlicy szkolnej, dzieci mogły samodzielnie wykonać pomoce logopedyczne.

Dnia 6 marca rozstrzygnięty został Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Wiosna tuż, tuż”. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci oraz zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielnie wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej techniką kolażu. Praca miała składać się z różnorodnych ilustracji, których nazwy zawierają głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz] oraz głoskę [r]. Do organizatorów wpłynęło kilkadziesiąt prac. Ostatecznie jury, biorąc pod uwagę zgodność merytoryczną, staranność wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz samodzielność wyłoniło zwycięzców.

Wyniki Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Wiosna tuż, tuż”

I miejsce – Maja Cichoń (klasa IId)

II miejsce – Aleksandra Stój (klasa IIIb), Martyna Świeca (klasa IIId)

III miejsce – Klaudia Ziaja (klasa IIa), Krzysztof Gniadek (klasa Ic), Mateusz Bednarz (klasa IIIb)

Ponadto wyróżnienia otrzymali Emilia Gajdur (klasa Ia), Krystian Olszówka (klasa IId), Melania Rachwalska (klasa Ic) oraz Maksymilian Grabczyński (klasa Ic). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

ML