MEN - dodatkowe wytyczne

laptop 3196481 640Na stronie MEN opublikowano wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z opieką dla uczniów klas I-III oraz konsultacjami.

Czytaj na https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

WS