Wytyczne - egzaminy

studying 951818 640Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące egzaminów (w tym także egzaminu ósmoklasisty).

Czytaj na https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

WS