Wniosek - wydrukuj, podpisz, zanieś

Alt=zadrukowane dwie kartki papieru leżące wraz z lupą i długopisem oraz ołówkiem na niebieskim tleW związku z informacjami otrzymywanymi ze szkół ponadpodstawowych przypominamy uczniom klas 8, że wypełniony w systemie rekrutacji elektronicznej wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru (nr 1 na liście preferencji) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (do 10 lipca 2020r.)

 

Samo wypełnienie wniosku w systemie rekrutacji nie jest jego złożeniem w szkole. Osoby, które zapoznały się z filmowym materiałem szkoleniowym firmy Vulcan, na którym prezentowano możliwość wysłania wniosku w wersji elektronicznej informujemy, że w systemie ta funkcjonalność jest niedostępna. Wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły.

Powodzenia w rekrutacji.

WS