Terminy rekrutacji - przypomnienie

brain 770044 640Przypominamy o terminach tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Składamy wniosek do szkoły pierwszego wyboru (nr 1 na naszej liście preferencji):

- od 15 czerwca do 10 lipca –  składamy wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

- od 31 lipca do 4 sierpnia –  uzupełniamy wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możemy również zmienić wniosek o przyjęcie.

Wniosek uzupełniamy:

- do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,

- do 4 sierpnia – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tegorocznej rekrutacji wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadzają do systemu szkoły ponadpodstawowe - proszę przestrzegać terminu dostarczenia dokumentów. Szkoła pierwszego wyboru przejmuje obsługę ucznia w procesie rekrutacji zatem wszelkie pytania związane z rekrutacją lub ewentualne problemy proszę zgłaszać do niej.

- 12 sierpnia - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

- od 13 do 18 sierpnia potwierdzamy wolę przyjęcia do szkoły, w której zostaliśmy zakwalifikowani poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału wyników egzaminu ósmoklasisty (oraz stosowne zaświadczenie / orzeczenie lekarskie - w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe)

- 19 sierpnia - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

W artykule wykorzystano materiały ze strony MEN.

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona