Terminy rekrutacji - przypomnienie

Alt=rysunek ludzkiego mózgu, na który wskazuje palecPrzypominamy o terminach tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Składamy wniosek do szkoły pierwszego wyboru (nr 1 na naszej liście preferencji):

- od 15 czerwca do 10 lipca –  składamy wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

- od 31 lipca do 4 sierpnia –  uzupełniamy wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możemy również zmienić wniosek o przyjęcie.

Wniosek uzupełniamy:

- do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,

- do 4 sierpnia – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tegorocznej rekrutacji wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadzają do systemu szkoły ponadpodstawowe - proszę przestrzegać terminu dostarczenia dokumentów. Szkoła pierwszego wyboru przejmuje obsługę ucznia w procesie rekrutacji zatem wszelkie pytania związane z rekrutacją lub ewentualne problemy proszę zgłaszać do niej.

- 12 sierpnia - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

- od 13 do 18 sierpnia potwierdzamy wolę przyjęcia do szkoły, w której zostaliśmy zakwalifikowani poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału wyników egzaminu ósmoklasisty (oraz stosowne zaświadczenie / orzeczenie lekarskie - w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe)

- 19 sierpnia - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

W artykule wykorzystano materiały ze strony MEN.

WS