Nowe dokumenty na stronie

alt=niebieska teczka z dokumentamiDrodzy rodzice!

Na naszej stronie pojawiły się ważne dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły:

Regulamin świetlicy szkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka na obiady

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Wykaz podręczników do religii

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASY I -VIII

Zgodnie z Prawem Oświatowym, uczniom klas I- VIII podręczniki zostaną wypożyczone przez szkołę.

Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji Urzędu Miasta.

Podręcznik do nauki religii dla klas I - VIII rodzice kupują we własnym zakresie.

 

 

RELIGIA

/KLASA

TYTUŁ, AUTOR,

PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

ROK DOP./

NR EW.MEN

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej

Red. ks. Piotr Goliszek

KOCHAMY PANA JEZUSA

Podręcznik dla klasy II szkoły podstawowej

Red. ks. Piotr Goliszek

PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

Podręcznik dla klasy III szkoły podstawowej

Red. ks. Piotr Goliszek

Z BOGIEM NA LUDZKICH DROGACH.

JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”

Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej oraz kart pracy (ćwiczenia)

red. W. Janiga

 

 

 

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2012

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2013

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2014

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2012

AZ-11-01/10-LU-1/12

AZ-12-01/10-LU-3/13

AZ-13-01/10-LU-4/14

AZ-21-01/10-LU-1/12

RELIGIA

/KLASA

TYTUŁ, AUTOR,

PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

ROK DOP./

NR EW.MEN

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Z BOGIEM NA LUDZKICH DROGACH. WIERZĘ W BOGA”

Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej oraz kart pracy (ćwiczenia)

red. W. Janiga

Z BOGIEM NA LUDZKICH DROGACH. WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”

Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej oraz kart pracy (ćwiczenia)

red. W. Janiga

SPOTYKAM TWOJE SŁOWO”

Podręcznik oraz kart pracy (ćwiczenia)

red. P. Mąkosa

Podręcznik taki sam jak w I klasie gimnazjum

Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE”

Podręcznik oraz kart pracy (ćwiczenia)

red. P. Mąkosa

Podręcznik taki sam jak w II klasie gimnazjum

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2013

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2014

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2012

GAUDIUM

Lublin- Przemyśl –Zamość 2013

AZ-22-01/10-LU-2/13

AZ-23-01/10-LU-2/14

AZ-31-01/10-LU-1/12

AZ-32-01/10-LU-1/13