Informacje na temat rozpoczęcia roku szkolnego

alt=dwójka dzieci biegnie do szkoły

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniów i pracowników szkoły w dniu 1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się tylko w wyznaczonych salach z wychowawcami klas, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Uczniowie obowiązkowo muszą zdezynfekować dłonie  po wejściu do budynku. Dzieci muszą mieć zasłonięte usta i nos (ściągają je w pomieszczeniach klasowych). Rodzice oczekujący na uczniów, muszą pozostać przed budynkiem szkoły. Wyjątek stanowią tylko rodzice uczniów klas I.

Wszystkie chętne dzieci i rodziców zapraszamy na Msze święte rozpoczynające nowy rok szkolny i katechetyczny:

Parafia Błogosławionej Karoliny zaprasza na Mszę Świętą

godz. 800 – klasy 5,6,7,8, 

godz. 1000 – klasy 1,2,3,4.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa  zaprasza na Mszę Świętą

 godz. 1800 – klasy 1-8.

W chwili obecnej dyrekcja szkoły opracowuje strategię przygotowania placówki do pracy w nowym roku szkolnym i nowe procedury sanitarno – organizacyjne. Szczegółowe procedury zostaną przesłane Państwu przez dziennik elektroniczny oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolenego 2020/2021