Stypendium szkolne

alt=trzy stosy monet zakończone małą, zieloną rośliną stoją na blacie obok słoika wypełnionego monetami

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości wnioskowania o uzyskanie stypendium o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021.

Pomoc ta przeznaczona jest dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Tarnowa i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

 

Wypełnione wnioski można składać do 15 września u pedagoga szkolnego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pomocą e-dziennika. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na jedną osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje oraz formularz do wypełnienia umieszczone są w załącznikach poniżej.

 

 

Wniosek doc

Wniosek pdf

Oświadczenie doc

Informacja o fakturach doc

Procedury doc