Zajęcia z języka migowego

atl=serce ułożone z dłoni W dniach 29 i 30 września br., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, dzieci z klas 3a, 3b, 3c oraz 3d uczestniczyły w 45-minutowych zajęciach z podstaw języka migowego przeprowadzonych przez nauczyciela-surdopedagoga Michała Ligęzę.


W pierwszej części, uczniowie wysłuchali krótkiej pogadanki o funkcjonowaniu osób głuchych w społeczeństwie oraz brali udział w dyskusji na temat sposobów komunikacji osób niesłyszących. W części praktycznej, dzieci poznały alfabet palcowy, który wykorzystały do nauki migania, np. swoich imion oraz uczyły się podstawowych znaków migowych dotyczących powitań, pożegnań i pozdrowień.

M.L.

zdj2