Nauka zdalna dla klas I-III

alt=laptop, tablet, smartfon

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

Mając na uwadze zdiagnozowane problemy z dostępem do sprzętu komputerowego w tym samym czasie, w przypadku konieczności korzystania z niego przez rodzeństwo – zajęcia online w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem dla uczniów klas I-III zaplanowane zostały w godzinach 14.00 -15.30, włączając w to lekcje języka angielskiego, religię i informatykę.

Nauka w formie zdalnej – podobnie jak w klasach starszych – będzie odbywać się na platformie Classroom, zajęcia online – z wykorzystaniem Google Meets.
Świetlica szkolna będzie funkcjonowała zgodnie z obowiązującym dotychczas harmonogramem.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, może zostać zorganizowane nauczanie stacjonarne – w grupach łączonych, także międzyoddziałowych lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Taką potrzebę należy jak najszybciej zgłosić wychowawcy klasy.

O szczegółach organizacji nauczania zdalnego dla uczniów klas I-III poinformują Państwa wychowawcy klas, przesyłając szczegółowy plan zajęć.

 

Z poważaniem,
Dyrekcja