Uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych

Dnia 8 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. Klasy I e , II c przedstawiły ciekawy montaż poetyczno – taneczny na temat czytelnictwa i wartości jakie niesie za sobą czytanie książek . Klasa IV c przygotowała piękne przedstawienie pt. ,,Cztery wróżki ‘’. Do występów przygotowywały uczniów ; p. Stanisława Bobrowska , p. Małgorzata Sroka oraz p. Marta Wawrzon.  

Książka jak wiadomo nie od dziś, jest najlepszym przyjacielem  z której  można nauczyć się wiele.

Celem tej uroczystości  było zachęcenie  uczniów do systematycznego i wzmożonego czytelnictwa oraz uświadomienie im , że książki są bardziej wartościowe niż  gry komputerowe. Na zakończenie pani bibliotekarka przeprowadziła konkurs na znajomość przeczytanych  przez uczniów  bajek i baśni. Wszystkie dzieci pięknie i poprawnie  odpowiadały , a w nagrodę otrzymały słodkie upominki.