Wręczenie sztandaru II Szczepowi harcerskiemu „Orlęta”

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru II Szczepowi harcerskiemu „Orlęta”, który działa na terenie Naszej szkoły. Podczas uroczystości, na prośbę rodziców chrzestnych sztandaru, którymi byli: Pan Dyrektor Jakub Patuła i założycielka harcerstwa w Szkole Podstawowej nr 9 sprzed 50 lat, harcmistrzyni Janina Dworzak, kapelan Hufca ZHP Tarnów poświęcił sztandar. W dalszej kolejności z-ca komendanta Chorągwi Krakowskiej dh. hm. Bartosz Zawisza wręczył sztandar Naszej obecnej komendantce Szczepu dh. hm. Marcie Tomasiewicz.

Środki na sztandar zostały uzyskane z Urzędu Miasta Tarnowa, Rady Miejskiej w Tarnowie, komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema, oraz jako akty darowizny zuchów, harcerzy i instruktorów Naszego Szczepu, a także rodziców naszych wychowanków. Była to wzruszająca uroczystość, na której padło wiele ciepłych słów ze strony przybyłych gości, na temat pracy instruktorów II Szczepu „Orlęta”.