Klasy 4d i 4f realizują program „Jaś i Małgosia na tropie”

Celem programu „Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie wieku, w którym dzieci i młodzież sięgają po alkohol. Program ma wpłynąć również na ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu w tym celu wykorzystując wzmocnienie środowiska rodzinnego, indywidualnych predyspozycji oraz tzw. rówieśniczych czynników chroniących. Poza problem zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej program wskazuje następujące tematy: fakty i mity na temat alkoholu i jego spożywania, wpływ środków masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu oraz telewizji na sposób pokazywania osób pijących alkohol, rodzaje i sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą. Całość programu jest utrzymana w konwencji nauki przez zabawę.

Do prawidłowej realizacji programu konieczne są specjalne 4 książki-komiksy, z którymi uczniowie pracują tak w szkole, jak i w domu. Podręczniki dla uczestników tego projektu profilaktycznego uzyskali trenerzy p. Renata Kurczab i p. Aneta Bernat-Bąk. Program realizowany był we współpracy z p. Małgorzatą Pietrzak. To ciekawe doświadczenie pozwoliło uczniom na kontakt ze skuteczną strategią profilaktyczną, dobrą zabawę i kształcenie kluczowej kompetencji pracy w grupie.

Prowadzące projekt

R.Kurczab, A.Bernat-Bąk, M.Pietrzak