Informacja dla rodziców przyszłych klas I

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS I

(dotyczy zapisów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

         Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie informuje
o
zapisach do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o pobranie karty „Zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej”
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub ze strony internetowej szkoły

WYPEŁNIONE   KARTY   NALEŻY   ZŁOŻYĆ W    SEKRETARIACIE   SZKOŁY.

W terminie od 12 marca do 13 kwietnia 2019 r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków, na wolne miejsca, od rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły (zakładka rekrutacja) lub
w sekretariacie szkoły.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona