Logopedyczny Konkurs Plastyczny

LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

„Memory logopedyczne”

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

Cele konkursu:

- upowszechnianie wiedzy logopedycznej,   
- troska o poprawność językową, 
- kształcenie kreatywności u dzieci,   
- zaprezentowanie swoich umiejętności i zdolności plastycznych.

Formy i zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie.
  • Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie wykonać minimum 5 par obrazków do gry memory. Karty mają przedstawiać różnorodne ilustracje, których nazwy zawierają głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] i/lub syczącego [s, z, c, dz].
  • Format kart: A5, technika dowolna płaska (np. rysunek kredkami lub pisakami, malunek, wycinanka, wydzieranka).
  • Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, pomysłowości i wrażeń artystycznych.
  • Wszystkie prace konkursowe znajdą się na wystawie szkolnej, a następnie zostaną wykorzystane na zajęciach logopedycznych do utrwalania ćwiczonych przez dzieci głosek.
  • Dla autorów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
  • Prace należy składać u logopedów lub w świetlicy szkolnej w opisanych kopertach (imię, nazwisko, klasa) do 1 marca 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 marca 2019 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.
  • ·Do każdej pracy należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu (do pobrania ze strony szkoły lub w świetlicy).

Organizatorzy konkursu: Logopedzi: Anna Dychtoń, Michał Ligęza

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona