Bieg po zdrowie

W naszej szkole odbywa się bieg po zdrowie. Uczestnikami biegu są uczniowie klas IV. Zawody rozgrywane są co dwa tygodnie na dystansie 45 minut, bo tyle trwa lekcja… Brzmi bardzo sportowo, w rzeczywistości „Bieg po zdrowie” to nazwa Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Głównym celem programu jest zapobieganie lub opóźnienie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zagadnieniem. Okresem krytycznym dla podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak pierwsze kontakty z paleniem tytoniu przypada na przedział wiekowy 9-10 lat. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrasta z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11 a 13 rokiem życia. Dlatego właśnie program skierowany jest do dzieci
w IV klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką
i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Koordynator programu: Joanna Frączek

Współprowadzący: Marcin Frączek

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona