Podsumowanie Tygodnia Logopedycznego

W marcu br. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy. Podczas „Tygodnia Logopedycznego” zorganizowano serię spotkań, konsultacji, warsztatów i zajęć logopedycznych. Wydarzenie zainicjowane zostało przez logopedów: p. A. Dychtoń, p. E. Grabowską van Elk, p. J. Dunecką, p. L. Świerk oraz p. M. Ligęzę.

W dniach od 4 do 8 marca uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez logopedów. Obejmowały one zabawy artykulacyjne, fonacyjne i dykcyjne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz zajęcia logorytmiczne. Ponadto w czasie warsztatów prowadzonych na świetlicy szkolnej, dzieci mogły samodzielniewykonać pomoce logopedyczne.

 

Z okazji Dnia Otwartego naszą szkołę odwiedziły grupy dzieci z okolicznych przedszkoli. Zajęcia logorytmiczne pt. „Pestki słonecznika” cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale także wychowawców przedszkolnych. Przyszli uczniowie szkoły i ich rodzice mogli w tym dniu skorzystać także z indywidualnych konsultacji logopedycznych. Dla wszystkich chętnych przygotowano również gazetkę informacyjno-edukacyjną, na której zamieszczono materiały dotyczące problemu dyslalii oraz afazji.

 

Dnia 6 marca rozstrzygnięty został Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Memory Logopedyczne”. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci oraz zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielnie wykonanie minimum 5 par obrazków do gry memory. Karty miały przedstawiały różnorodne ilustracje, których nazwy zawierają głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] i/lub syczącego [s, z, c, dz]. Do organizatorów wpłynęło kilkanaście prac. Ostatecznie jury, biorąc pod uwagę zgodność merytoryczną, staranność wykonania, pomysłowość i wrażenia artystyczne wyłoniło zwycięzców.

 

  

Wyniki Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Memory Logopedyczne”

I miejsce – Łucja Krasoń (klasa IIa)

II miejsce – Anna Borowska (klasa Ib)

III miejsce – Milena Nowak (klasa Ia), Karol Kaczka (klasa Ib), Szymon Stec (klasa IIIb)

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali Milena Wieciechowska (klasa Id) oraz Jakub Ptak (klasa IIIb). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!