Podsumowanie Tygodnia Logopedycznego

W marcu br. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy. Podczas „Tygodnia Logopedycznego” zorganizowano serię spotkań, konsultacji, warsztatów i zajęć logopedycznych. Wydarzenie zainicjowane zostało przez logopedów: p. A. Dychtoń, p. E. Grabowską van Elk, p. J. Dunecką, p. L. Świerk oraz p. M. Ligęzę.

W dniach od 4 do 8 marca uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez logopedów. Obejmowały one zabawy artykulacyjne, fonacyjne i dykcyjne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz zajęcia logorytmiczne. Ponadto w czasie warsztatów prowadzonych na świetlicy szkolnej, dzieci mogły samodzielniewykonać pomoce logopedyczne.

 

Z okazji Dnia Otwartego naszą szkołę odwiedziły grupy dzieci z okolicznych przedszkoli. Zajęcia logorytmiczne pt. „Pestki słonecznika” cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale także wychowawców przedszkolnych. Przyszli uczniowie szkoły i ich rodzice mogli w tym dniu skorzystać także z indywidualnych konsultacji logopedycznych. Dla wszystkich chętnych przygotowano również gazetkę informacyjno-edukacyjną, na której zamieszczono materiały dotyczące problemu dyslalii oraz afazji.

 

Dnia 6 marca rozstrzygnięty został Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Memory Logopedyczne”. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci oraz zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielnie wykonanie minimum 5 par obrazków do gry memory. Karty miały przedstawiały różnorodne ilustracje, których nazwy zawierają głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] i/lub syczącego [s, z, c, dz]. Do organizatorów wpłynęło kilkanaście prac. Ostatecznie jury, biorąc pod uwagę zgodność merytoryczną, staranność wykonania, pomysłowość i wrażenia artystyczne wyłoniło zwycięzców.

 

  

Wyniki Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Memory Logopedyczne”

I miejsce – Łucja Krasoń (klasa IIa)

II miejsce – Anna Borowska (klasa Ib)

III miejsce – Milena Nowak (klasa Ia), Karol Kaczka (klasa Ib), Szymon Stec (klasa IIIb)

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali Milena Wieciechowska (klasa Id) oraz Jakub Ptak (klasa IIIb). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona