Podsumowanie akcji "Pomoc dla Ukrainy"

W ramach akcji "Pomoc charytatywna dla Ukrainy" zebraliśmy:
kompresy, gazy opatrunkowe, opaski elastyczne, gaziki itp.
Za pieniądze, które zbierane były do puszki (kwota 200 PLN) zakupiono środki opatrunkowe.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.