Ważny komunikat

warning 838655 640

Szanowni Państwo,

w związku z ewentualnym wznowieniem od 25.05.2020 r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, konsultacji, proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie.

 

Informujemy, że obecność uczniów obwarowana jest podwyższonym reżimem sanitarnym (praca w małych grupach, zachowanie odpowiedniej odległości między uczniami, pomiar temperatury ciała, używanie środków ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja).

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i zależny od woli rodziców, a Państwa deklaracja da podstawę do opracowania harmonogramu pracy szkoły na kolejne tygodnie.

W dalszym ciągu wszystkich uczniów obowiązuje nauka zdalna w domu (bez względu na udział w zajęciach w szkole).

Stosowne dokumenty można również wypełnić w sekretariacie szkoły zachowując przy tym środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 7.00-15.00

Oświadczenie Rodzica

Procedura Funkcjonowania Szkoły Podczas Epidemii 25 maja

Procedura w sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

Procedura ws. postępowania w sprawie podejrzenia zakażenia u ucznia

Procedury bezpieczeństwa konsultacje

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie