Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie

ul. Marii Dąbrowskiej 6

33-100 Tarnów,

tel. (014) 690-81-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem Danych Osobowych jest:

Pan Piotr Przygoda

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Przetwarzanie danych osobowych:

a) dane osobowe ucznia wraz z danymi jego rodzica/przedstawiciela ustawowego przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

b) dane osobowe ucznia przetwarzane na podstawie pisemnej zgody rodzica/przedstawiciela ustawowego w związku z udziałem w wycieczkach, konkursach, zawodach oraz innych formach wymagających podania danych osobowych zarówno tych organizowanych w szkole jak i przez inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

c) publikacja wizerunku oraz informacji o osiągnięciach w formie elektronicznej oraz/lub drukowanej (strona internetowa szkoły, profil szkolny na Facebooku, autoryzowane przez szkołę materiały w mediach) odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica/przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d) dane osobowe osoby uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (jeśli nie jest rodzicem/przedstawicielem ustawowym) na podstawie pisemnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tychże danych na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Na podstawie zgromadzonych danych nie będzie dokonywane profilowanie.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przekazanych Administratorowi.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych Administratorowi danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (np. zgody, oświadczenia, itp.).

9. Administratorem danych pochodzących z monitoringu wizyjnego działającego w szkole jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie.