Nasze działania

alt=przyjaciele

Zespół specjalistów naszej Szkoły, poza pracą dydaktyczno-wychowawczą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizuje i bierze udział w różnych imprezach, uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych.

Cyklicznymi wydarzeniami organizowanymi przez Zespół są m.in. obchody:

  • Międzynarodowego Dnis Osób Głuchych i Języka Migowego,

  • Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,

  • Europejskiego Dnia Logopedy,

  • Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,

  • Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych,

  • Tygodnia Osób Niepełnosprawnych,

  • Dnia Bezpiecznego Internetu.

Ponadto uczniowie z klas integracyjnych biorą udział w Tarnowskim Biegu Leliwitów, Olimpiadzie Sportowej czy zajęciach dogoterapeutycznych.