Samorząd Szkolny

koniczynyZarząd Samorządu Szkolnego 2023/2024

Przewodnicząca szkoły
Pola Małek kl.8b
Z-ca Przewodniczącej
Kornel Ciochoń kl. 8b
Członkowie Zarządu:
Kacper Mierzwa, kl.8b
Gabriela Wojtanowska kl. 7c