Petrykiewicz Antoni

antos petrykiewiczAntoni Petrykiewicz ur. w 1905 r. we Lwowie, zm. 16 stycznia 1919 tamże. Jeden z Orląt lwowskich, uczestnik walk w obronie Lwowa w 1918 r. Był uczniem drugiej klasy V Gimnazjum Państwowego im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Od początku listopada Antoś Petrykiewicz brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów. Walczył w oddziale ,,Straceńców” pod dowództwem późniejszego generała Romana Abrahama. Został ciężko ranny 23 grudnia 1918 r. w czasie walk na Persenkówce, gdzie uczestniczył w obronie tzw. Góry Stracenia zwanej też Redutą Śmierci.

Zmarł 16 stycznia 1919 r. w szpitalu polowym zorganizowanym na Politechnice Lwowskiej. Antoś Petrykiewicz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i pozostaje do dziś jego najmłodszym kawalerem. Został pochowany w katakumbach Cmentarz Obrońców Lwowa we Lwowie.

Biogram opracował Adrian Ciężadło