Schram Jan

schram janJan Schram ur. 20 lutego 1894 r. w Gródku Jagiellońskim, zm. 12 lutego 1968 r. w Jarosławiu. Dorastał w Jarosławiu a maturę zdał we Lwowie. 1914 r. we wrześniu wstąpił do Legionów Polskich. 13 maja 1915 r. pod Czerniowcami dostał się do rosyjskiej niewoli. Brał udział w wojnach Polski z Ukrainą oraz Bolszewikami. Dowodził IV odcinkiem podczas bitwy o Lwów a jego oddział walcył w rejonie dworców Głównego i Czerniowieckiego. 3 maja 1922 r. został zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem.

Następnie przeszedł do służby w lotnictwe i już w 1924 r. pełnił służbę w 4 pułku lotniczym w Toruniu. W maju 1928 r. wyznaczony został na stanowisko komendanta parku 6 pułku lotniczego. Przeprowadził się do Jarosławia gdzie rozpoczął działalność polityczna w Stronnictwie Ludowym. W 1937 r. podczas strajku chłopów został internowany na 6 miesięcy do przemyskiego więzienia. Po wybuchu II wojny światowej podjął nieudaną próbę dotarcia do swego macierzystego pułku lotniczego. W listopadzie 1939 został aresztowany i przez dwa miesiące był zakładnikiem Niemców. Podczas okupacji działał w konspiracji, najpierw w Batalionach Chłopskich a potem w Armii Krajowej. W lipcu 1944 r. został wybrany na burmistrza Jarosławia. Już w sierpniu tego roku został aresztowany za działalność w AK a następnie wywieziony do Związku Sowieckiego. Do Polski powrócił w listopadzie 1947 r., lecz nadal był prześladowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Jarosławiu, otrzymał wiele odznaczeń oraz orderów.

Biogram opracowała Julia Zając