Stefczyk Franciszek

Franciszek Stefczyk ur. 2 grudnia 1861 r. w Bachowicach, zmarł  30 czerwca 1924 r. w Krakowie. Nauczyciel, ekonomista, działacz społeczny i spółdzielczy, twórca spółdzielczych kas oszczędnościowo - pożyczkowych. Ukończył Krakowskie Gimnazjum św. Anny, gdzie zdał maturę. Następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, by ostatecznie ukończyć studia historyczne na UJ z tytułem doktora. Po ich zakończeniu odwiedził Westfalię, gdzie zapoznał się  z systemem wiejskich kas spółdzielczych, zakładanych według  modelu Raiffeisena. 

Po powrocie do kraju  rozpoczął pracę nauczyciela w Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie koło Krakowa. W 1889 r. opracował statut i zorganizował pierwszą w Galicji Spółkę Oszczędności i Pożyczek. To właśnie w Czernichowie szerzy idee spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, według modelu organizacyjnego, z którym zapoznał się w Niemczech i na podstawie doświadczeń spółdzielczości poznańskiej. Członkowie spółdzielni byli zobowiązani do wniesienia niewielkiego udziału i gromadzenia oszczędności w zamian za prawo do korzystania ze stosunkowo nisko oprocentowanych kredytów. W kolejnych latach dochodzi do powstania licznych instytucji tego typu, które zaczęto nazywać Kasami Stefczyka. Od 1899 r. obejmuje kontrolę nad powstającymi w Galicji kasami, jako kierownik Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym we Lwowie. W 1907 r. był współorganizatorem, a od 1909 r. pierwszym dyrektorem Krajowej Centralnej Kasy dla Spółek Rolniczych we Lwowie. Został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i z jego ramienia – posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie, w latach: 1908 – 1913. Pełniąc te funkcje, pomagał w finansowaniu Legionów Piłsudskiego, a jego kasy wyposażyły około 2 tyś. legionistów. W czasie obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. wchodził w skład polskiego Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony Dobra Publicznego, odpowiedzialnym za resort skarbu. W 1919 r. Stefczyk przenosi się do Warszawy wraz z przeniesieniem ze Lwowa do stolicy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Stefczyk uzyskuje habilitację na UJ w dziedzinie spółdzielczości. Umiera 30 czerwca 1924 r. w Krakowie, pochowany zostaje, u boku żony, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Biogram przygotowała uczennica klasy kl. VII e Alicja Krawczyk

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona