Stefczyk Franciszek

Franciszek Stefczyk ur. 2 grudnia 1861 r. w Bachowicach, zmarł  30 czerwca 1924 r. w Krakowie. Nauczyciel, ekonomista, działacz społeczny i spółdzielczy, twórca spółdzielczych kas oszczędnościowo - pożyczkowych. Ukończył Krakowskie Gimnazjum św. Anny, gdzie zdał maturę. Następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, by ostatecznie ukończyć studia historyczne na UJ z tytułem doktora. Po ich zakończeniu odwiedził Westfalię, gdzie zapoznał się  z systemem wiejskich kas spółdzielczych, zakładanych według  modelu Raiffeisena. 

Po powrocie do kraju  rozpoczął pracę nauczyciela w Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie koło Krakowa. W 1889 r. opracował statut i zorganizował pierwszą w Galicji Spółkę Oszczędności i Pożyczek. To właśnie w Czernichowie szerzy idee spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, według modelu organizacyjnego, z którym zapoznał się w Niemczech i na podstawie doświadczeń spółdzielczości poznańskiej. Członkowie spółdzielni byli zobowiązani do wniesienia niewielkiego udziału i gromadzenia oszczędności w zamian za prawo do korzystania ze stosunkowo nisko oprocentowanych kredytów. W kolejnych latach dochodzi do powstania licznych instytucji tego typu, które zaczęto nazywać Kasami Stefczyka. Od 1899 r. obejmuje kontrolę nad powstającymi w Galicji kasami, jako kierownik Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym we Lwowie. W 1907 r. był współorganizatorem, a od 1909 r. pierwszym dyrektorem Krajowej Centralnej Kasy dla Spółek Rolniczych we Lwowie. Został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i z jego ramienia – posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie, w latach: 1908 – 1913. Pełniąc te funkcje, pomagał w finansowaniu Legionów Piłsudskiego, a jego kasy wyposażyły około 2 tyś. legionistów. W czasie obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. wchodził w skład polskiego Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony Dobra Publicznego, odpowiedzialnym za resort skarbu. W 1919 r. Stefczyk przenosi się do Warszawy wraz z przeniesieniem ze Lwowa do stolicy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Stefczyk uzyskuje habilitację na UJ w dziedzinie spółdzielczości. Umiera 30 czerwca 1924 r. w Krakowie, pochowany zostaje, u boku żony, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Biogram przygotowała uczennica klasy kl. VII e Alicja Krawczyk