Fredro Aleksander

fredro aleksanderAleksander Fredro – komediopisarz, poeta, pamiętnikarz. Urodził się w 20 czerwca 1793 r. w Surochowie, zmarł 15 lipca 1876 we Lwowie. Fredro wychował się w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Pobierał nauki domowe w dworku ziemiańskim w Beńkowej Wiszni. Gdy w pożarze dworu w 1806 r. zginęła matka Aleksandra, wraz z ojcem przenieśli się do Lwowa. W wieku 16 lat Fredro wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, potem wraz z wojskiem Napoleona uczestniczył w wyprawie na Moskwę w roku 1812 r., za którą otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari.

Następnie jako oficer ordynansowy w sztabie cesarza, przebył całą kampanię napoleońską 1813 - 1814 roku, od bitwy pod Dreznem i Lipskiem aż do Paryża. W 1814 roku został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej. Po abdykacji Napoleona podał się do dymisji i w 1815 roku powrócił w rodzinne strony, zamieszkując w majątku Beńkowa Wisznia i we Lwowie. Wstąpił do lubelskiej loży wolnomularskiej. W wieku 25 lat napisał pierwszą ważna komedię „Pan Geldhab”. W 1828 r. po długich staraniach Aleksander Fredro poślubił Zofię Skarbkową. Od 1829 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1833-1842 był posłem do Sejmu Stanowego. W  latach 1850 - 1855 przebywał po raz drugi we Francji. Od 1861 był posłem do Sejmu Krajowego, czynił starania o budowę w Galicji pierwszej linii kolejowej, organizował Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Galicyjską Kasę Oszczędności. W 1865 roku ogłoszony został honorowym obywatelem miasta Lwowa. W 1873 r. został członkiem polskiej Akademii Umiejętności. Twórczość wychowanego w epoce oświecenia Aleksandra Fredy spotkała się z niezrozumieniem młodszego pokolenia romantyków, wskutek czego przez prawie 20 lat nie publikował większości swoich wierszy, poematów i aforyzmów. Aleksander Fredro zmarł we Lwowie 15 lipca 1876 w swoim dworku (nie istnieje) przy dzisiejszej ulicy Fredry. Został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa. Najsławniejsze komedie Aleksandra Fredry to: „Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca”, „Mąż i żona”, „Zemsta”, „Pan Jowialski” oraz „Wielki człowiek do małych interesów”.

Biogram przygotował uczeń klasy 5d Jakub Krokosz (2017)

 pomnik fredry
Wrocław, pomnik Aleksandra Fredy przewieziony w 1945 r. ze Lwowa

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona