Langner Władysław

Langner WladyslawWładysław Aleksander Langner (ur. 1896 w Jaworowie koło Lwowa, zm. 1972 w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii) – generał dywizji Wojska Polskiego. Przez wiele lat związany z harcerstwem m.in. jako wieloletni przewodniczący Okręgu Lwowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Od listopada 1918 służył w Wojsku Polskim na stanowisku zastępcy dowódcy 57 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Następnie pełnił obowiązki dowódcy 1 Pułku Piechoty Legionów oraz od czerwca 1919 dowodził batalionem w tym pułku.

W czerwcu 1920 objął dowództwo 167 Pułku Piechoty, walcząc z nim w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1923-1927 dowodził 40 Pułkiem Piechoty "Dzieci Lwowskich" we Lwowie. W 1924 r. został awansowany na stopień pułkownika. Od kwietnia 1927 do listopada 1928 dowodził piechotą dywizyjną 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. W latach 1928-1934 pełnił służbę w Warszawie, na stanowiskach: szefa Biura Ogólno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, zastępcy II wiceministra spraw wojskowych i szefa Administracji Armii (od sierpnia 1931). Od sierpnia 1934 dowodził Okręgiem Korpusu Nr IV w Łodzi, a od 1938 do września 1939 Okręgiem Korpusu Nr VI we Lwowie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 dowodził obroną Lwowa. Bronił miasta przed siłami niemieckimi w dniach 12-22 września 1939 r. Chcąc uniknąć zniszczenia Lwowa i zagłady mieszkańców, wydał rozkaz złożenia broni i wyjścia z miasta, kapitulując przed Armią Czerwoną. Od 22 września do listopada 1939 w związku z procedurą kapitulacyjną przebywał w Moskwie. W listopadzie 1939 r. przez Czeremosz przedostał się do Rumunii, stamtąd zaś do Francji, gdzie pozostawał w dyspozycji Naczelnego Wodza. Od października 1940 przebywał w Wielkiej Brytanii. Był dowódcą 3 Brygady Kadrowej Strzelców i od sierpnia 1941  Brygady Szkolnej oraz członkiem Wojskowego Trybunału Orzekającego. Od sierpnia 1943 do listopada 1945 pełnił służbę w Sztabie Inspektora Wyszkolenia Wojska w Anglii. Po demobilizacji prowadził gospodarstwo rolne w Walii.

Biogram opracowała uczennica Maria Gromadzka (2014)