Langner Władysław

Langner WladyslawWładysław Aleksander Langner (ur. 1896 w Jaworowie koło Lwowa, zm. 1972 w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii) – generał dywizji Wojska Polskiego. Przez wiele lat związany z harcerstwem m.in. jako wieloletni przewodniczący Okręgu Lwowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Od listopada 1918 służył w Wojsku Polskim na stanowisku zastępcy dowódcy 57 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Następnie pełnił obowiązki dowódcy 1 Pułku Piechoty Legionów oraz od czerwca 1919 dowodził batalionem w tym pułku.

W czerwcu 1920 objął dowództwo 167 Pułku Piechoty, walcząc z nim w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1923-1927 dowodził 40 Pułkiem Piechoty "Dzieci Lwowskich" we Lwowie. W 1924 r. został awansowany na stopień pułkownika. Od kwietnia 1927 do listopada 1928 dowodził piechotą dywizyjną 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. W latach 1928-1934 pełnił służbę w Warszawie, na stanowiskach: szefa Biura Ogólno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, zastępcy II wiceministra spraw wojskowych i szefa Administracji Armii (od sierpnia 1931). Od sierpnia 1934 dowodził Okręgiem Korpusu Nr IV w Łodzi, a od 1938 do września 1939 Okręgiem Korpusu Nr VI we Lwowie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 dowodził obroną Lwowa. Bronił miasta przed siłami niemieckimi w dniach 12-22 września 1939 r. Chcąc uniknąć zniszczenia Lwowa i zagłady mieszkańców, wydał rozkaz złożenia broni i wyjścia z miasta, kapitulując przed Armią Czerwoną. Od 22 września do listopada 1939 w związku z procedurą kapitulacyjną przebywał w Moskwie. W listopadzie 1939 r. przez Czeremosz przedostał się do Rumunii, stamtąd zaś do Francji, gdzie pozostawał w dyspozycji Naczelnego Wodza. Od października 1940 przebywał w Wielkiej Brytanii. Był dowódcą 3 Brygady Kadrowej Strzelców i od sierpnia 1941  Brygady Szkolnej oraz członkiem Wojskowego Trybunału Orzekającego. Od sierpnia 1943 do listopada 1945 pełnił służbę w Sztabie Inspektora Wyszkolenia Wojska w Anglii. Po demobilizacji prowadził gospodarstwo rolne w Walii.

Biogram opracowała uczennica Maria Gromadzka (2014)

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona