Makuszyński Kornel

MakuszynskiKornel Makuszyński (ur. w 1884 w Stryju, zm. 1953 r. w Zakopanem). – polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, członek Polskiej Akademii Literatury. Przed II wojną światową był jednym z najbardziej popularnych i najpoczytniejszych polskich pisarzy. W Stryju skończył pierwszą klasę gimnazjalną, zarabiał na swoje utrzymanie korepetycjami. Potem przeniósł się do Przemyśla, gdzie mieszkał u swych krewnych i kończył drugą klasę gimnazjalną. W latach 1898-1903 uczęszczał do IV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie.

Wynajmował skromną kwaterę na Kleparowie. W wieku 14 lat zaczął pisać wiersze. Ich pierwszym recenzentem w cukierni na ul. Skarbkowskiej 11 był Leopold Staff. Pierwsze wiersze opublikował w lwowskim dzienniku „Słowo Polskie”, mając 16 lat. Od 1904 był członkiem redakcji tego dziennika i recenzentem teatralnym. Studiował polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1910 r. poślubił Emilię Bażeńską. Makuszyński w latach 1913-1914 mieszkał z żoną w Burbiszkach, w majątku swojego szwagra.Od 1930 r. organizował zawody narciarskie O puchar Kornela Makuszyńskiego. W 1939 r. w czasie oblężenia Warszawy niemiecka bomba trafiła kamienicę, w której mieszkali Makuszyńscy, pisarz cudem ocalał, jednak zniszczeniu uległy jego rękopisy oraz zbiory sztuki. Okupację Makuszyński przeżył w Warszawie. Po upadku powstania warszawskiego przeniósł się na stale do Zakopanego. Tam też zmarł w 1953 r. i został pochowany na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Jego najsłynniejsze dzieła to: O dwóch takich, co ukradli księżyc, Panna z mokrą głową, Awantura o Basię, Szatan z siódmej klasy oraz 120 przygód Koziołka Matołka.

W tworzeniu biogramu uczestniczyła uczennica Kaja Maciejczyk

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona