Bełza Władysław

belza wladyslawWładysław Bełza (ur. w 1847 r. w Warszawie, zm. w 1913 r. we Lwowie). Polski poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego. Uczył się w gimnazjum rządowym w Warszawie. W 1865 rozpoczął naukę w szkole oficerskiej w Kazaniu, a w latach 1866 - 1868 studiował w Szkole Głównej w Warszawie. Debiutował w 1863 wierszem "Deszczyk wiosenny", opublikowanym na łamach Przyjaciela Dzieci.

W następnych latach publikował kolejne pozycje dla dzieci i młodzieży: zbiorek poetycki pt. Podarek dla grzecznych dzieci (1867), książeczkę Abecadlnik w wierszykach dla polskich dzieci (1869), oraz Upominek dla młodzi polskiej na pamiątkę trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej. Na pewien czas wyjechał do Lwowa, następnie do Wenecji, Padwy, Zurychu i Paryża. Następnie przeniósł się do Poznania, gdzie został współzałożycielem "Tygodnika Wielkopolskiego" oraz pisma dla dzieci "Promyk", a także był inicjatorem utworzenia tam stałego teatru polskiego. Występował przeciwko germanizacji ludności polskiej w Wielkopolsce i na Śląsku. Pod koniec 1871 otrzymał nakaz niezwłocznego opuszczenia granic państwa pruskiego, jako tzw. lästiger Ausländer (niepożądany cudzoziemiec).Udał się najpierw do Pragi, skąd w lutym 1872 wyjechał do Lwowa, z którym związał resztę swojego życia. We Lwowie pisał artykuły do "Dziennika Polskiego" i "Gazety Narodowej", redagował i wydawał pisma dla dzieci: "Promyk. Tygodnik dla Dzieci" i "Towarzysz Pilnych Dzieci". Związany był z uzdrowiskiem w Iwoniczu-Zdroju, gdzie organizował w latach 1874-90 życie kulturalne i towarzyskie. Od 1882 pracował w lwowskim Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Władysław Bełza jest autorem słynnego wiersza (napisanego w 1900 r.) pt. Wyznanie wiary dziecięcia polskiego zaczynającego się słowami: — Kto Ty jesteś? / — Polak mały. / — Jaki znak twój? / — Orzeł biały. Władysław Bełza w ostatnich latach życia mieszkał niedaleko siedziby Ossolineum przy ulicy Zimorowicza 16 (obecnie ul. Dudajewa), gdzie zmarł. Pochowany został w Alei Zasłużonych na miejscowym Cmentarzu Łyczakowskim.

W tworzeniu biogramu uczestniczył uczeń Marcin Jabłoński (2014)

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona