Regulamin zajęć

Regulamin zajęć “Środy w dziewiątce”

organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Tarnowie

Regulamin dotyczy zajęć organizowanych dla sześciolatków przez szkołę na jej terenie 

w  roku szkolnym 2022/2023

 

 1. Zajęcia organizowane przez SP 9 są skierowane dla dzieci sześcioletnich z oddziałów zerowych i mają za zadanie rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w realiach szkolnych.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach uprawnia udzielona zgoda opiekuna dostarczona do szkoły najpóźniej na dzień przed zajęciami.
 3. Każdy uczestnik zajęć  zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem na formularzu zgody.
 5. Rodzice i opiekunowie nie uczestniczą z dziećmi w zajęciach ale pozostają w trakcie ich

trwania na terenie szkoły w wyznaczonej sali. Zobowiązani są do przyprowadzenia                   

i odebrania  dziecka  po skończonych zajęciach.

 1. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest zmiana obuwia w okresie jesienno-zimowym.
 2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do przyprowadzania na zajęcia dziecka zdrowego.
 3. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu od X 2022 - V 2023, są bezpłatne i zróżnicowane tematycznie. 

19.X - Jesienne inspiracje

16.XI - Nie do wiary co za miary

07.XII - Fun with Santa

18.I - Jak rozmawiać trzeba z psem?

15.II – O czym szumi las?

15.III – Kto Ty jesteś?

           - Józef Bem

12.IV - Robotyka dla najmłodszych

17.V - Majówkowe Ninja Warrior

 1. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 17.15. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut.
 2. Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele SP nr 9 w Tarnowie.
 3. Szkoła Podstawowa nr 9 zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły.
 4. Rodzice i opiekunowie wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646),
 3. Ustawa z dn.15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2011 nr 139 poz.814 ze zm.).
 1. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich zajęć  organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Tarnowie w ramach “Środy w dziewiątce”.